Lifesum แอปพลิเคชันที่จะคอยสอดส่องดูแลใส่ใจ ในเรื่องของสุขภาพของคุณอย่างที่คุณสบายใจ

Lifesum

Lifesum ผู้ช่วยสำหรับการเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของสุขภาพที่ดี ที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพในการใช้งานทุกวันของทุกคน

Lifesum

Lifesum นี่คือแอปพลิเคชัน อันแสนฉลาดเป็น แอปพลิเคชันยอดนิยม และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน อยู่ในระดับสูง โดยมันจะคอย กำกับดูแลคุณ ทั้งในเรื่องของ การรับประทานอาหาร ในแต่ละมื้อของวัน รวมไปจนถึง ช่วงเวลาที่ มีความเหมาะสม สำหรับการออกกำลังกาย ที่จำเป็นอีกด้วย

ด้วยฟังก์ชั่นที่ จะคอยคำนวณ แอปไลฟ์สไตล์ ในส่วนของปริมาณ ของสารอาหาร ที่รับประทานเข้าไป และทำการวิเคราะห์ ระยะเวลาสำหรับ การออกกำลังกาย Fitness pal ที่เหมาะสมให้กับคุณ เพื่อแผนการในการ ลดน้ำหนักที่คุณ ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ อย่างมีความแม่นยำ และลงตัวมากที่สุด

อีกทั้งมันยัง สามารถช่วยคุณ คำนวณในเรื่องของ การเพิ่มน้ำหนักตัว My Macros+ ในปริมาณที่พอเหมาะ ตามที่คุณต้องการ โดยไม่เป็นผลเสีย ต่อสุขภาพ ของคุณอีกด้วย และจะเป็นการ นำเสนอข้อมูล ในลักษณะของตัวเลข ที่จะบอกปริมาณ ในสัดส่วนต่างๆ ที่คุณจำเป็น ที่จะต้องรู้

โดยตัวเลขที่ เป็นข้อมูลใน การนำเสนอ MyNetDiary แต่ละครั้งนั้น จะให้ผลคำนวณ ที่มีความแม่นยำสูง สามารถที่จะเชื่อถือ และใช้อ้างอิง เป็นข้อมูลทาง ด้านสุขภาพส่วนตัว ของคุณได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น สามารถใช้เป็นข้อมูล ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

โดยคุณสามารถ ที่จะตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ได้โดยละเอียด หน้าจอแสดงผล สามารถอ่านทำความเข้าใจ กันได้โดยง่าย โดยเฉพาะข้อมูล ของพลังงาน Fooducate ที่คุณควรจะ รับประทานเข้าไป ในแต่ละวัน ก็มีบอกเอาไว้ อย่างครบถ้วนเช่นกัน

Artist Em